Privacy beleid

Openheid van zaken.

1. inleiding

De General Data Protection Regulation (GDPR), ook wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd, zal per 25 mei 2018 van kracht zijn binnen de gehele Europese Unie.  Voor haar dienstverlening als zakelijke aanbieder van ict- en internetdiensten is Itum Solutions B.V. genoodzaakt gegevens van organisaties en haar medewerkers te verwerken en te bewaren.

In deze verklaring wordt een beschrijving gegeven van de informatie die Itum Solutions B.V. verwerkt van derden, waarom dit benodigd is en welke rechten een individu heeft met betrekking tot het inzien, overdragen of het verwijderen van persoonsgegevens.  Tevens wordt informatie verstrekt over de wijze waarop Itum Solutions B.V. omgaat met haar leveranciers in het kader van de AVG.  Voor vragen omtrent dit document en de inhoud hiervan kan een e-mail verzonden worden naar info@itum.nl

2. gegevensverwerking

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de gegevens die Itum Solutions B.V. verwerkt:

 • NAW-bedrijfsgegevens;
 • administratieve bedrijfsgegevens (bank- en incassogegevens) ten behoeve van facturatie;
 • contactgegevens van het administratief-, technisch- en/of tekenbevoegd contactpersoon binnen bedrijven ten behoeve van facturatie, ondersteuning en informatieverstrekking;
 • telefoonnummers van bedrijven ten behoeve van de dienstverlening;
 • namen en telefoonnummers van medewerkers ten behoeve van administratieve, bedrijfsmatige en dienstverlenende ordening;
 • facturen, offertes en betalingsgedrag van bedrijven ten behoeve van de administratie;
 • e-mailverkeer dat van en naar Itum Solutions B.V. verzonden wordt ten behoeve van de dienstverlening;
 • IP, login en technische gegevens van (netwerk)apparatuur dat door Itum Solutions B.V. of derden (waarvoor expliciet toegang is verleend) geplaatst is op locatie bij de klant ten behoeve van de dienstverlening en voor ondersteuningsdoeleinden;
 • telefonisch contact met Itum Solutions B.V. wordt opgenomen en voor een periode van 90 dagen beveiligd opgeslagen voor interne- en trainingsdoeleinden waarna deze permanent en geautomatiseerd verwijderd worden;
 • gespreksopnamen van afnemers van Itum Solutions B.V. worden (indien gewenst) voor een periode van maximaal 90 dagen beveiligd opgeslagen waarna deze permanent en geautomatiseerd verwijderd worden.
 • tekstuele en handmatige registratie door een medewerker van Itum Solutions B.V. van de gevoerde (telefonische) gesprekken voor ondersteuningsdoeleinden;

2.1. bewaartermijn

Vanuit de Europese Unie is voor de wet AVG geen limiet aangaande het bewaren van zakelijke (persoons)gegevens vastgesteld. Indien er geen noodzaak meer toe is om gegevens te bewaren zal Itum Solutions B.V. zich hier van ontdoen en conform fiscale en/of juridische bepalingen verwijderen uit haar systemen.

2.2. inzien, overdracht of verwijderen van persoonsgegevens

Personen waarvan Itum Solutions B.V. gegevens opslaat hebben het recht om deze informatie in te zien, over te dragen en/of te laten verwijderen uit de systemen. Hiervoor kan het individu een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar info@itum.nl.

2.3. vertrouwelijkheid en regulering

Itum Solutions B.V. heeft met al haar medewerkers een geheimhoudingsverklaring afgesloten aangaande bedrijfs- en privacygevoelige informatie.

Actueel

ITUM Inloopavond

Gratis reparaties voor bedrijven en werknemers

Heeft u een laptop die ontzettend traag is geworden en waar nog nauwelijks op te werken valt? Of ergert u zich aan die ene applicatie die niet precies doet wat u wilt? Itum organiseert elke laatste donderdag van de maand een speciale Inloopavond voor bedrijven en haar werknemers. Tijdens deze avond verhelpen wij volledig kosteloos dit soort problemen. Bovendien kunt u, ondanks dat wij een zakelijke dienstverlener zijn, dan ook bij ons terecht voor problemen aan privé hard- en software. Terwijl u geniet van een lekkere kop koffie zoeken wij naar de oplossing. Bent u (nog) geen klant van Itum? Ook dan bent u van harte welkom.

Klik hier voor meer informatie

Storingsdienst

Zijn er na 18:00 uur of in het weekend zaken die niet kunnen wachten? Onze storingsdienst is altijd bereikbaar.

Bezoeken

Op werkdagen zijn wij tussen 08:30 en 17:30 te bezoeken op de Valkenierstraat 41 te Ridderkerk.

Online

Wij zijn ook via Skype bereikbaar tussen werktijden, voeg ons toe op hd@itum.nl.

Servicedesk

Voor al uw vragen of storingen kunt u op maandag tot en met vrijdag van 08:00 t/m 18:00 uur terecht bij onze Servicedesk.